รับเรื่องร้องเรียน
ที่อยู่:
โรงพยาบาลแคนดง 159 หมู่ 6 ต.แคนดง
แคนดง
บุรีรัมย์
31150
ไทย
โทรศัพท์:
044-193117
โทรสาร:
044-193117-8 ต่อ 109
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก
นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

นโยบายนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ซึ่งมีการใช้งานบนเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่แสดงบนอุปกรณ์มือถือ และแอปพลิเคชัน (ต่อไปเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) ซึ่งควบคุมและจัดการโดยโรงพยาบาลแคนดง (ต่อไปเรียกว่า “โรงพยาบาลแคนดง”) โดยนโยบายนี้จะอธิบายว่าโรงพยาบาลแคนดงใช้คุกกี้อย่างไร เพื่ออะไร และท่านสามารถควบคุมคุกกี้อย่างไร ซึ่งนโยบายนี้จะใช้ควบคู่ไปกับข้อตกลงการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนบุคคล