ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลแคนดง  

อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์  

  

              

          ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ : 159 หมู่ 6  ตำบลแคนดง  อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์. 044-193117 แฟกซ์ 044-193117-8 ต่อ 109  

 

E-mail  address :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงพยาบาล

         

สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพที่สำคัญ

          โรงพยาบาลแคนดง ระยะห่างจาก ตัวอำเภอแคนดง 3 กิโลเมตร และแยกจากถนนทางสายหลัก เข้าไป 900 เมตร รอบๆโรงพยาบาล เป็น ทุ่งนา สวนยางพารา และสวนอ้อย ไม่มีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่าน  ต้องใช้รถส่วนตัวในการเดินทางมาโรงพยาบาล

อาคารสถานที่ที่สำคัญ:

โรงพยาบาลแคนดง มีเนื้อที่ทั้งหมด 31 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา แบ่งพื้นที่ดังนี้

ประเภทอาคาร

ประกอบด้วย

งานตรวจรักษาพยาบาล

อาคารผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยใน อาคารโรคเรื้อรัง งานชันสูตร และกายภาพบำบัด ทุกอาคารเชื่อมต่อกันได้มาตรฐาน

สนับสนุน

อาคารซักฟอกและจ่ายกลาง อาคารพัสดุ โรงรถ โรงไฟฟ้า โรงพักขยะ ขยะทั่วไป

บ้านพัก

บ้านพัก 3 หลัง, แฟลต 3 ชั้น 2 หลัง

สิ่งอำนวยความสะดวก

สวนสุขภาพ สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามเปตอง

 

          อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสตึกต่อมาได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาเป็นกิ่งอำเภอแคนดง

 

ลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์

ทิศเหนือ          ติดกับ   อำเภอชุมพลบุรี (จังหวัดสุรินทร์)

ทิศตะวันออก     ติดกับ   อำเภอชุมพลบุรี (จังหวัดสุรินทร์)และอำเภอสตึก

ทิศใต้             ติดกับ   อำเภอสตึก อำเภอบ้านด่านและอำเภอคูเมือง

ทิศตะวันตก      ติดกับ   อำเภอคูเมือง

นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

นโยบายนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ซึ่งมีการใช้งานบนเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่แสดงบนอุปกรณ์มือถือ และแอปพลิเคชัน (ต่อไปเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) ซึ่งควบคุมและจัดการโดยโรงพยาบาลแคนดง (ต่อไปเรียกว่า “โรงพยาบาลแคนดง”) โดยนโยบายนี้จะอธิบายว่าโรงพยาบาลแคนดงใช้คุกกี้อย่างไร เพื่ออะไร และท่านสามารถควบคุมคุกกี้อย่างไร ซึ่งนโยบายนี้จะใช้ควบคู่ไปกับข้อตกลงการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนบุคคล