บริการ

เขียนโดย Super User

OUR SERVICES เปิดบริการประชาชน

คลินิคที่เปิดให้บริการ

 

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30น. - 16.30น. ตรวจโรคทั่วไป
วันเสาร์-วันอาทิตย์ วันหยุด รับอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทำคลอดตลอด 24ชั่วโมง
คลินิคพิเศษ
วันจันทร์ :คลีนิกโรคเบาหวาน :
วันอังคาร : คลินิกasthma&COPD :  ,คลินิก warfarin :  , คลินิกสุขภาพเด็กดี (WBC),คลินิกให้คำปรึกษายาต้านไวรัส : 
วันพุธ : คลินิก CKD : , คลินิกความดันโลหิตสูง : , คลินิกฝากครรภ์ : 
วันพฤหัสบดี : คลินิกความดันโลหิตสูง :, คลินิกวางแผนครอบครัว : 
วันศุกร์ : คลินิกโรคผิวหน้าต่างชา , คลินิควัณโรค ,คลินิกโรคหัวใจ,thyroid :  ,คลินิกสุขภาพจิต :

งานแพทย์แผนไทย

 

ให้บริการนวด ประคบ อบสมุนไพร
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30น. - 16.30น.
วันจันทร์ , วันอังคาร, วันพุธให้บริการถึงเวลา 20.00น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแพทย์แผนไทย ต่อ 135

 

งานทัตกรรม

 

ให้บริการ อุดฟัน , ถอนฟัน , ขูดหินปูน , เคลือบฟัน , ฟันปลอม 
ให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 08.30น. - 20.00น.
วันศุกร์ เวลา 08.-0น. - 16.30น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุด เวลา 08.30น. - 16.30น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทัตกรรม ต่อ 111

 

งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน

 

ศูนย์บริการงานแพทย์ฉุกเฉิน และส่งต่อผู้ป่วย ออกให้บริการรับผู้ป่วยผ่านเครือข่าย 1669 อาสาสมัครกู้ชีพ ให้บริการประชาชนในชุมชน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน ต่อ 118 หรือ โทร 086-406-3020

 

งานบริการผู้ป่วยใน

 

เตียงให้บริการผู้ป่วยใน ขนาด 30เตียง
ห้องแยกโรคติดเชื้อที่เป็นสัดส่วน
ห้องคลอดให้บริการทำคลอด ตรวจอัลตราซาวด์
อาสาสมัครสาธารณสุข ผุ้นำชุมชน และครอบครัว ห้องพิเศษลดครึ่งราคา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานผู้ป่วยใน ต่อ 119

 

งานบริการหลักประกันสุขภาพ

 

ให้บริการขึ้นทะเบียนบัตรทองประชาชนทั่วไป
ให้บริการขึ้นทะเบียนสิทธิจ่ายตรง
ให้บริการติดต่อสอบถามสิทธิบัตรประกันสังคม
ให้บริการสิทธิผู้ประสบภัยจากรถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแผนและประกันสุขภาพ ต่อ 110

 

งานบริการในชุมชน

 

โดยกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ดำเนินงานคัดกรองกลุ่มเสี่ยง , โรคเรื้อรังในชุมชน , ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน , งานอนามัยแม่และเด็ก , วางแผนครอบครัว , คลินิคให้คำปรึกษากลุ่มพลังใจช่วยเพื่อน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ต่อ 116

 

งานตรวจรักษาในชุมชน

 

มีแพทย์และทีมสุขภาพ ออกให้บริการตรวจรักษาที่รพ.สต.ทั้ง 4แห่ง เดือนละ 1 ครั้ง

 
นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

นโยบายนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ซึ่งมีการใช้งานบนเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่แสดงบนอุปกรณ์มือถือ และแอปพลิเคชัน (ต่อไปเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) ซึ่งควบคุมและจัดการโดยโรงพยาบาลแคนดง (ต่อไปเรียกว่า “โรงพยาบาลแคนดง”) โดยนโยบายนี้จะอธิบายว่าโรงพยาบาลแคนดงใช้คุกกี้อย่างไร เพื่ออะไร และท่านสามารถควบคุมคุกกี้อย่างไร ซึ่งนโยบายนี้จะใช้ควบคู่ไปกับข้อตกลงการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนบุคคล